Tento nevýdělečný internetový projekt vzniká za vyučovacími účely, je tedy určen jak pro žáky, studenty a jejich učitele, tak také pro širokou veřejnost toužící rozšířit svoje vzdělání. Abych proto omezil případné nedostatky na co nejnižší míru, nezbylo mi než používat různé učebnice. V žádném případě nechci nikoho omezovat v autorských právech, proto uvádím zdroje, se kterými nejvíce pracuji. Ne vždy jsou hesla totožná s těmi, jež najdete ve zmiňovaných publikacích, většinou jsou zkrácena nebo doplněna z jiných zdrojů. Vždy však vybírám knihu, z níž jsem pro dané heslo čerpal nejvíce údajů, můžete ji tedy brát jako doporučující zdroj pro danou tématiku. Kliknete-li na její obrázek, dostanete se na internetové stránky příslušného nakladatelství.

Příjemný den Vám přeje Tomáš Svoboda.