Hannah Arendtová (14. 10. 1906 - 4. 12. 1975)

Německá filosofka.


 
Arendtová se narodila v roce 1906 v Hannoveru. Začala studiem filosofie, teologie a řečtiny v roce 1924 v Marburgu a pokračovala - po jednom semestru ve Freiburgu - v Heidelbergu. Určující vliv na ni měli její učitelé Rudolf Bultmann, Martin Heidegger, Edmund Husserl a Karl Jaspers. U posledně jmenovaného promovala Arendtová v roce 1928 prací inspirovanou Heideggerem Der Liebesbegriff bei Augustin, která později měla zásadní význam pro práci The Human Condition (1958). Pod sílícím tlakem rostoucího antisemitismu musela Arendtová v roce 1933 emigrovat nejprve do Francie a v roce 1941 pak do USA. V roce 1938 ukončila práci Rahel Varnhagen, kritickou biografii Židovky, která může být chápána jako klíčová postava pro vlastní životní postoj Arendtové.

V roce 1948 přijala vedení právě založené Jewish Cultural Reconstruction Organization, ve které setrvala až do roku 1952. V roce 1949 ukončila předběžnou verzi svého prvního hlavního díla The Origins of Totalitarianism. Od té doby se věnovala základním otázkám politiky a filosofie dějin - vedle toho se stále zajímala o současnou literaturu. Arendtová získala v roce 1959 Lessingovu cenu města Hamburku a další ocenění získala v létech následujících. Od roku 1963 do roku 1967 učila jako profesorka v Chicagu, od roku 1967 na New School for Social Research v New Yorku. Arendtová zemřela v roce 1975 v New Yorku.

Hannah Arendtová (Dílo)

Krystalizačním bodem politické teorie Arendtové je fenomén totalitního panství ve spojení s valstní zkušeností Židovky z asimilované rodiny. Otázku zla si Arendtová klade v kontextu dějinných fenoménů vcelku a osobních dílčích fenoménů. V dílech The Origins of Totalitarianism (1951), Eichmann in Jerusalem (1963) a Between Past and Future (1961) tvoří pojem zla ústřední kategorii analýzy totálního panství jako nové státní formy, exemplárně zobrazené na zločinu vůči židovství. Příčinou vzniku totalitarismu - hodnoceného jako krize moderny - jsou podle Arendtové rozklad jednotné Evropy v důsledku první světové války, posílení role mas, stejně jako úpadek vzdělání a kultury.

H. Kaltschmidtová (překlad J. Velek)


 
Nida-Rümelin, Julian: Slovník současných filosofů, Garamond, Praha 2001

Obsahuje 131 hesel pojednávajících o významných evropských a amerických filosofech a filosofkách a sahá od prvních desetiletí 20. století až do bezprostřední současnosti. Jednotlivé stati jsou dílem odborníků, obsahují vždy krátkou biografii, přehledný a celistvý výklad filosofického díla a jeho recepce, bibliografii a nejdůležitější spisy sekundární literatury.

Vázané, rok vydání 2002, 536 stran (ISBN 80-86379-29-1)