Henri Bergson (18. 10. 1859 - 4. 1. 1941)

Francouzský filosof.


 
Bergson se narodil v roce 1859 v Paříži jako syn polského hudebníka židovského původu a anglo-irské matky. Po vystudování Ecole Normale Supérieure (1877-1881) strávil následujících šestnáct let jako učitel filosofie. V disertační práci, kterou napsal latinsky, se věnoval Aristotelovi. V roce 1900 se stal profesorem na Collège de France. Jeho přednášky si velmi oblíbili studenti, akademici, turisti i široká veřejnost. V roce 1907 vydal své stěžejní dílo L'évolution créatrice. V roce 1928 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. V posledních sedmnácti letech života trpěl zánětem kloubů. Zemřel na zánět průdušek v roce 1941.

Henri Bergson (Dílo)

Bergson v nepřímé polemice s evolučními teoriemi rozvinul koncepci života jako dynamického dění, hnaného životní silou (élan vital). Proti přírodovědeckému determinismu a mechanicismu postavil koncepci protikladnosti prostoru a času, kterou aplikoval též na protikladnost tělesného a duševního, látky a vědomí. Tvůrčí dění pracuje v látce. Dění a látka jsou dva principy, které poznáváme v jejich sjednocení. Prostor je jevištěm pohybu, životní síla prochází naším tělem, působí v něm, a proto je vědomí znovupoznáním ve smyslovém vjemu světa věcí.

Myšlenku dění života, vedeného životní silou, uplatnil Bergson též na výklad mravnosti a náboženství. Rozlišil statické náboženství, které slouží k zachování sociálního a morálního statu quo jako jakýsi pud sebezáchovy, a dynamické, mystické náboženství, které staví společenská a morální pravidla na nahlédnutí élan vital jako věčně tvořícího božství, jehož nejvyšším výtvorem je člověk. Bergsonova filosofie měla široký ohlas zejména mezi inteligencí a uměleckými kruhy, její mysticismus a antiintelektualismus naopak odmítali stoupenci filosofického racionalismu.

J. Březina


 
Horyna, Břetislav: Filosofický slovník, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1998

Podstatně přepracované a téměř o čtvrtinu hesel rozšířené druhé vydání vzniklo na základě příznivých ohlasů a zájmu veřejnosti o tento titul. Na díle se podílel kolektiv autorů filosofické fakulty UP v Olomouci (B. Horyna, J. Štěpán, I. Blecha, P. Šaradín) společně s řadou kolegů z jiných filosofických pracovišť, odborníci z dalších vědeckých oborů, recenzenti a přátelé ze zahraničí. Nová publikace usiluje o odstranění nedostatků v původním textu a jeho zpřesnění. Struktura slovníku respektuje výchozí členění na hesla předmětná a jmenná, upravuje koncepci slovníku tím, že ke jmenným heslům zpravidla připojuje širší bibliografické údaje. Vedle těchto změn zvyšuje hodnotu knihy uvedení výběrové překladové bibliografie a nové grafické řešení hesel.

Vázané, rok vydání 1998, 464 stran (ISBN 80-7182-064-4)