Bernard Bolzano (5. 10. 1781 - 18. 12. 1848)

Český matematik a logik.


 
Bolzano se narodil roku 1781 v Praze jako syn italského obchodníka, z jehož dvanácti dětí se jen čtyři dožily dospělosti. Také Bolzano trpěl tuberkulózou plic a občasným chrlením krve. Po piaristickém gymnáziu studoval na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě matematiku u S. Vydry a F. J. Gerstnera. Stal se knězem a roku 1805 univerzitním učitelem náboženství (katechetou). Roku 1819 byl ale suspendován "pro šíření nesprávných názorů".

Bolzano žil velmi skromně (až asketicky), prostředky na nákup knih dostával od svých přátel a stoupenců. Léta 1825 až 1841 trávil mimo Prahu, po návratu bydlel u svého bratra. Své práce psal německy, ale celý život prožil v Čechách. V české duchovní tradici vypracoval pojetí zemského vlastenectví, založeného na příslušnosti k zemi a nikoli jen na jazyku. Pracoval v Královské české společnosti nauk, soustředil sice kolem sebe desítky studentů, ale nepodařilo se mu vychovat pokračovatele ve svém díle. Bolzano zemřel roku 1848 v Praze.

Bernard Bolzano (Dílo)

Bolzano jako svůj světový názor přijal osvícenský racionalismus a toleranci. Věrouku nahrazoval etikou a zamyšlením nad sociální a národnostní nerovností. Z Bolzanových logických spisů lze jmenovat např. dílo Wissenschaftslehre (1837).


 
Encyklopedická edice listy - Matematici, Encyklopedický dům, Praha 1997

Jak plyne z podtitulu KDO?, CO?, KDY?, KDE?, JAK?, PROČ?, edice v jednotlivých tematických souborech předkládá životopisné medailonky nebo zpracovává zajímavá témata z nejrůznějších oblastí lidského vědění a konání, doplněné ilustrací a informací o základní bibliografii. Edice je určena zejména do škol, knihoven, muzeí a dalších kulturních a společenských institucí. Soubory mají v matně laminované obálce 40 až 48 volných listů formátu A5 na tuhém papíru a jsou uzpůsobeny k postupnému zařazování do tvrdých desek. Vnější podoba listů umožňuje jejich široké využívání, například na nástěnkách, ke kolování na přednáškách a podobně. Soubor Matematici obsahuje 47 biografií vybraných světových matematiků. Odbornými konzultanty byli doc. RNDr. J. Bečvář, CSc., doc. RNDr. E. Fuchs, CSc., a doc. RNDr. J. Langer, CSc. Autorem bibliografické části je RNDr. J. Folta, CSc.

Volné, rok vydání 1997, 47 stran (ISBN 80-86044-00-9)