Franz Clemens Brentano (16. 1. 1838 - 17. 3. 1917)

Německý filosof.


 
Brentano se narodil roku 1838 v Marienburgu (Hesse-Nassau) v jižním Německu. Pocházel z proslulé rodiny, známé svým katolickým a protipruským smýšlením, jeho otec byl uznávaným náboženským spisovatelem. V roce 1862 získal Brentano doktorát za podnětnou práci Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, roku 1866 se habilitoval dizertací Die Psychologie des Aristoteles a roku 1874 vstoupil na vídeňskou univerzitu, na níž působil do roku 1895.

Brentano si původně zvolil dráhu katolického duchovního, byl však na kněze příliš neortodoxní, než aby se nedostal do sporu s církví. Konflikt vyvrcholil roku 1873 Brentanovým vystoupením z církve. Po rozchodu s církví Brentanův hlavní životní zájem patřil filosofii a psychologii. Fakt, že byl bez vyznání, mu však působil mnohé osobní potíže, a tak se nakonec své akademické profese vzdal a odešel do ciziny. Brentano žil nejprve v italské Florencii a později ve švýcarském Curychu, kde roku 1917 zemřel.

Franz Clemens Brentano (Dílo)

Brentanova cesta ke zvědečtění filosofie je originální a je inspirována Aristotelem. Právě v Aristotelovi Brentano viděl skvělý vzor velkého myslitele, jehož osoba spojovala jak geniálního filosofa, tak i neméně geniálního badatele v četných speciálních vědních oborech. Velké Aristotelovo dílo mu bylo důkazem, že filosofie a speciální vědy mohou spolupracovat k oboustrannému prospěchu.

Za nejvýznamnější Brentanovo dílo bývá považován nedokončený třísvazkový spis Psychologie vom empirischen Standpunkt (1874-1928). Ústřední téma Brentanovy deskriptivní psychologie představují pojmy psychického fenoménu a intencionality, které podstatným způsobem inspirovaly Husserlovu fenomenologickou filosofii. Brentano ostře odlišuje vnější a vnitřní vnímání neboli vnější zkušenost (zakoušenou v počitcích) a vnitřní zkušenost (bytostně imanentní).

T. Kunca


 
Slouková Danica, Kunca Tomáš: Filosofie 19. a počátku 20. století, VŠE, Praha 2001

Ediční řada Sešity k dějinám filosofie v chronologickém pořadí pokrývá dějiny evropského filosofického myšlení od antických počátků až na konec dvacátého století, čímž umožňuje získat základní orientační přehled a elementární sumu informací o dějinném pohybu tradičního evropského metafyzického filosofování.

Vázané, rok vydání 2001, 119 stran (ISBN 80-245-0154-6)