Hector-Neri Castañeda (13. 12. 1924 - 7. 9. 1991)

Guatemalský filosof.


 
Castañeda se narodil v roce 1924 v San Vicente. Od roku 1945 do roku 1949 pracoval jako učitel v Guatemale, filosofické vzdělání získal na univerzitě v Minnesotě, kde byl žákem Wilfrida Sellarse. V roce 1954 zde promoval prací The Logical Structure of Moral Reasoning. Po ukončení své činnosti na univerzitě v guatemalském San Carlosu a na Duke University, působil Castañeda od roku 1957 do roku 1969 jako profesor na Wayne State University. V roce 1966 založil a vydával časopis Noûs. Od roku 1969 působil na univerzitě v Indianě.

Po řadě publikací ve španělštině a četných článcích o teoretické a praktické filosofii vyšla v letech 1974 a 1975 díla The Structure of Morality, což je studie o morálních soudech, a Thinking and Doing: The Philosophical Foundation of Institutions, pokus o systematické sloučení různých aspektů jednání a praktického myšlení. V roce 1980 uveřejnil práci On Philosophical Method, která vyšla ze základních metodických úvah v souvislosti s vydáním knihy Sprache und Erfahrung: Texte zu einer neuen Ontologie (1982) v německém jazyce. Teorie tohoto svazku byly dále rozvíjeny v díle Thinking, Language and Experience (1989). Zemřel v roce 1991 v Bloomingtonu (Indiana).

Hector-Neri Castañeda (Dílo)

Obecnou charakteristikou Castañedova filosofického postoje je hledání "nejobecnějších a nejpronikavějších struktur reality". Ačkoli z formálního a argumentačního hlediska stojí na půdě analytické filosofie, není jeho teoretická filosofie zaměřena ani tak logicky či epistemologicky, jako spíše příznačně ontologicky. Logický formalismus analytické filosofie je pro něj výrazovým prostředkem obsáhlého a jednotného výkladu ontologických struktur, které jsou základem veškeré zkušenosti. Castañeda odmítá jak stanoviska metodické a formální nezaujatosti, tak i příliš zdůrazňovaný formalismus. Systematickým východiskem jeho filosofických reflexí a analýz je logické a ontologické místo "Já", které se projevuje v rozmanité spleti zkušenosti, jazyka a reality.

D. Sturma (překlad A. Bakešová)


 
Nida-Rümelin, Julian: Slovník současných filosofů, Garamond, Praha 2001

Obsahuje 131 hesel pojednávajících o významných evropských a amerických filosofech a filosofkách a sahá od prvních desetiletí 20. století až do bezprostřední současnosti. Jednotlivé stati jsou dílem odborníků, obsahují vždy krátkou biografii, přehledný a celistvý výklad filosofického díla a jeho recepce, bibliografii a nejdůležitější spisy sekundární literatury.

Vázané, rok vydání 2002, 536 stran (ISBN 80-86379-29-1)