Johann Gottlieb Fichte (19. 5. 1762 - 29. 1. 1814)

Německý filosof.


 
Fichte se narodil v roce 1762 v hornolužickém Rammenau. Fichte byl jedním z nejskvělejších řečníků všech dob. Jeho přednášky v Berlíně budily obecnou pozornost a k jeho posluchačům patřil i tehdejší rakouský vyslanec kníže Metternich. Po pruské porážce roku 1806 odešel Fichte s králem do Královce, odtud do Kodaně, ale roku 1807 se vrátil nazpět do Francouzi obsazeného Berlína. Následující zimu proslovil své slavné Reden an die deutsche Nation. Vyzval v nich celý německý národ bez ohledy na rozdíly původu či stavu k mravní obrodě.

Fichte se rozhodující měrou podílel na založení berlínské univerzity v roce 1810. Když vypukla osvobozovací válka, propustil své posluchače do pole. Ale nesplnilo se jeho přání, aby se i on mohl odebrat k vojsku jako řečník. Fichte zemřel roku 1814 na tyfus, jímž se nakazil od své ženy, ošetřovatelky raněných v lazaretu.

Johann Gottlieb Fichte (Dílo)

Obecný výklad Fichtova systému obsahují spisy Über den Begriff der Wissenschaftslehre a Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (oba z roku 1794). Výraz "vědosloví" znamená zhruba totéž co Kantova "transcendentální filosofie". Zatímco všechny speciální vědy se zabývají předměty, filosofie zkoumá samo vědění. Proto je vědou o ostatních vědách a před nimi, je tedy vědoslovím.

H. J. Störig (překlad K. Šprunk, P. Rezek, M. Petříček)


 
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999

Jedna z nejpopulárnějších knih svého druhu na českém knižním trhu za posledních deset let. Dočkala se již šesti vydání, celkový náklad prodaných výtisků se blíží 100 tisícům kusů. Stala se nepostradatelnou příručkou pro studenty středních a vysokých škol. Kniha podává velice přehledný a na svůj rozsah podrobný popis dějin filosofie od počátků filosofického myšlení v Indii přes antiku, středověkou filosofii až k dnešní době. K českému vydání knihy je zpracována původní bibliografie českých překladů citovaných děl rozšířená a literaturu související s pojednávanou tématikou.

Vázané, rok vydání 1999, 559 stran (ISBN 80-7113-236-5)