Michel Paul Foucault (15. 10. 1926 - 25. 6. 1984)

Francouzský filosof.


 
Foucault se narodil v roce 1926 v Poitiers, vyrůstal jako syn lékaře v katolickém provinciálním prostředí Vendeuvredu-Poitous. V roce 1961 Foucault promoval na univerzitě Clermont-Ferrant a habilitoval se v roce 1962.

Od roku 1965 se Foucault angažoval v rostoucí míře politicky, od roku 1977 se sovětskými disidenty. Foucault zemřel v roce 1984 v Paříži během příprav na cestu s "Médicines du monde" do Polska a Vietnamu.

Michel Paul Foucault (Dílo)

Foucaultovo dílo je charakterizováno motivem odhalit ideologizace moderního rozumu rekonstrukcí jeho dějin.

J. Lauenburg (překlad J. Velek)


 
Nida-Rümelin, Julian: Slovník současných filosofů, Garamond, Praha 2001

Obsahuje 131 hesel pojednávajících o významných evropských a amerických filosofech a filosofkách a sahá od prvních desetiletí 20. století až do bezprostřední současnosti. Jednotlivé stati jsou dílem odborníků, obsahují vždy krátkou biografii, přehledný a celistvý výklad filosofického díla a jeho recepce, bibliografii a nejdůležitější spisy sekundární literatury.

Vázané, rok vydání 2002, 536 stran (ISBN 80-86379-29-1)