William James (11. 1. 1842 - 26. 8. 1910)

Americký filosof a psycholog.


 
James se narodil roku 1842 v New Yorku v intelektuální rodině pocházející z Irska (otec byl lékařem a mystikem, mlaší bratr Henry se stal známým spisovatelem). Původně studoval malířství, později (od roku 1863) lékařskou fakultu na Harvardské univerzitě. Studium přerušil kvůli účasti na biologické expedici do amazonských pralesů (1865-1866), kde onemocněl. V letech 1867-1868 pak studoval fyziologii v Německu.

V roce 1869 promoval na Harvardu jako doktor medicíny. Poté zde vyučoval anatomii, fyziologii a psychologii. Od roku 1880 působil v Metafyzickém klubu, kde se setkával s Ch. S. Peircem. V roce 1884 založil Americkou společnost psychických výzkumů, stal se členem několika národních akademií a vědeckých společností, obdržel mnoho čestných doktorátů. Jako profesor přednášel ve Stanfordu, v San Francisku, v Bostonu a v Oxfordu. James zemřel na srdeční slabost a arteriosklerózu roku 1910 v Chocorua (New Hampshire).

William James (Dílo)

V Jamesově díle lze vysledovat vývoj od psychologie, přes radikální empirismus k pragmatismu. Již v díle Queques Considérations su la méthode subjective (1878) dává přednost praktickým motivům víry před teoretickými. Ve spisu The Principles of Psychology (1890) spojuje vědomí s poznávací funkcí. Zkušenost je proudem, v němž trvá minulost, přítomnost i budoucnost. Ve světě existuje pouze jediná "látka" a tou je "čistá zkušenost".

D. Slouková


 
Slouková Danica, Kunca Tomáš: Filosofie 19. a počátku 20. století, VŠE, Praha 2001

Ediční řada Sešity k dějinám filosofie v chronologickém pořadí pokrývá dějiny evropského filosofického myšlení od antických počátků až na konec dvacátého století, čímž umožňuje získat základní orientační přehled a elementární sumu informací o dějinném pohybu tradičního evropského metafyzického filosofování.

Vázané, rok vydání 2001, 119 stran (ISBN 80-245-0154-6)