Søren Aabye Kierkegaard (5. 5. 1813 - 11. 11. 1855)

Dánský teolog, filosof a spisovatel.


 
Kierkegaard se narodil roku 1813 v Kodani jako sedmé dítě zámožného obchodníka. V sedmnácti letech se zapsal na univerzitu ve svém rodném městě a teprve po deseti letech složil teologické zkoušky. Krátce nato byl promován na magistra svobodných umění na základě disputace Om begrebet ironi med stadigt hensyn til Sokrates (1841), v jejímž tématu se už ozývají dvě navzájem spjaté tendence Kierkegaardova myšlení: sokratičnost a ironie.

Dříve však stalo se cosi, co rozhodujícím způsobem vnitřně poznamenalo Kierkegaardův osud. Roku 1840 se zasnoubil se sedmnáctiletou Reginou Olsenovou. O rok později zasnoubení zrušil a odcestoval za dalším studiem do Berlína. Po vnitřním zápase, který jej bezmála zničil, došel Kierkegaard k přesvědčení, že musí na lásku a manželství rezignovat. Když se roku 1855 na vrcholu svého duchovního zápasu zhroutil na ulici a krátce nato zemřel, bylo právě tehdy jeho umění vyčerpáno.

Søren Aabye Kierkegaard (Dílo)

Kierkegaard je jako spisovatel nadán silou a genialitou, jakou lze mezi Platonem a Nietzschem přiznat jen nemnohým filosofům. Odhaluje, že skutečné životní problémy mají vždy povahu "praktických konkrétních otázek". Otázka nezní, zda máme konat to či ono, nýbrž zda já, tento konkrétní člověk v této okamžité a určité situaci, mám konat to či ono. Takové problémy nazývá Kierkegaard "existenciálními".

H. J. Störig (překlad K. Šprunk, P. Rezek, M. Petříček)


 
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999

Jedna z nejpopulárnějších knih svého druhu na českém knižním trhu za posledních deset let. Dočkala se již šesti vydání, celkový náklad prodaných výtisků se blíží 100 tisícům kusů. Stala se nepostradatelnou příručkou pro studenty středních a vysokých škol. Kniha podává velice přehledný a na svůj rozsah podrobný popis dějin filosofie od počátků filosofického myšlení v Indii přes antiku, středověkou filosofii až k dnešní době. K českému vydání knihy je zpracována původní bibliografie českých překladů citovaných děl rozšířená a literaturu související s pojednávanou tématikou.

Vázané, rok vydání 1999, 559 stran (ISBN 80-7113-236-5)