Sir Isaac Newton (25. 12. 1642 - 20. 3. 1727)

Anglický fyzik, matematik a filosof.


 
Newton se narodil ve Woolsthorpu až po smrti svého otce, statkáře v anglickém hrabství Lincolnshire. Od pěti let pobýval v internátních školách, kde získal zálibu ve studiu. Vůbec se nezajímal o hospodářství, i na poli přemýšlel o vědeckých problémech. Příbuzní rozhodli, že mu umožní studium v Cambridgi, v letech 1661-1665 studoval v tamní Trinity College. V důsledku moru byla univerzita v letech 1665-1666 uzavřena, a tak se Newton uchýlil do Woolsthorpu, kde rozpracoval řadu myšlenek, které později rozvinul.

Jako univerzitní profesor byl povinen odevzdávat její knihovně rukopisy svých přednášek, které mohly být základem tištěných publikací. Newton byl velmi liknavý ve vydávání spisů a většina z nich vyšla až po jeho smrti. Roku 1672 byl Newton zvolen členem londýnské Royal Society, kde jím předkládané práce vycházely tiskem v časopise Philosophical Transactions. Newton se stal správcem mincovny (1696), členem parlamentu, v roce 1705 byl povýšen do šlechtického stavu. Roku 1703 byl zvolen prezidentem Royal Society, kde prý vládl "železnou rukou" až do konce života. Newton zemřel roku 1727 v Londýně.

Sir Isaac Newton (Dílo)

Roku 1685 vyšel Newtonův spis De motu obsahující teorii gravitace a roku 1687 stěžejní dílo Philosophiae naturalis principia mathematica, následovala díla Opticks (1704) a Arithmetica universalis (1707).


 
Encyklopedická edice listy - Matematici, Encyklopedický dům, Praha 1997

Jak plyne z podtitulu KDO?, CO?, KDY?, KDE?, JAK?, PROČ?, edice v jednotlivých tematických souborech předkládá životopisné medailonky nebo zpracovává zajímavá témata z nejrůznějších oblastí lidského vědění a konání, doplněné ilustrací a informací o základní bibliografii. Edice je určena zejména do škol, knihoven, muzeí a dalších kulturních a společenských institucí. Soubory mají v matně laminované obálce 40 až 48 volných listů formátu A5 na tuhém papíru a jsou uzpůsobeny k postupnému zařazování do tvrdých desek. Vnější podoba listů umožňuje jejich široké využívání, například na nástěnkách, ke kolování na přednáškách a podobně. Soubor Matematici obsahuje 47 biografií vybraných světových matematiků. Odbornými konzultanty byli doc. RNDr. J. Bečvář, CSc., doc. RNDr. E. Fuchs, CSc., a doc. RNDr. J. Langer, CSc. Autorem bibliografické části je RNDr. J. Folta, CSc.

Volné, rok vydání 1997, 47 stran (ISBN 80-86044-00-9)