Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (27. 1. 1775 - 20. 8. 1854)

Německý filosof.


 
Schelling se narodil roku 1775 v Leonbergu. Na tübingenském učilišti uzavřel přátelství s Hegelem a nadchnul se pro klasický starověk. Schelling si velmi rychle osvojil nové poznatky chemie, nauky o elektřině, biologie a medicíny. Ve spisech Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) a Von der Weltseele (1798) se pokusil uvést tyto poznatky ihned v přírodně-filosofický systém. Spisy vzbudily Goethovu pozornost a vynesly tehdy třiadvacetiletému autoru mimořádnou profesuru na univerzitě v Jeně.

V Jeně vznikla díla Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (1798-1799) a System des transzendentalen Idealismus (1800), která Schelling napsal pod vlivem studia přírody a romantiky. Ve Würzburgu, kde Schelling přednášel od roku 1803, v Erlangenu a konečně v Mnichově (od roku 1827) se jeho myšlení počalo ubírat jiným směrem. Myslitelem, jehož vliv byl teď pro Schellinga rozhodující, se stal katolický filosof Franz Xaver Baader.

Schellingova práce Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (1809) i takřka všechna pozdější díla jsou svědectvím mysticko-náboženské orientace jeho myšlení. Ještě než se úplně vzdal univerzitní činnosti, patřil k jeho posluchačům basilejský historik Jacob Burckhardt. Schelling zemřel roku 1854 v lázeňském městě Ragaz.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (Dílo)

Schellingův systém, jak jej přednášel v jenském období, se nazývá filosofie identity. Úkolem filosofie je totéž, co požaduje i Fichtovo vědosloví: vyložit vědění, tedy shodu subjektu s objektem. Duch je v přírodě možný jen proto, že příroda je původně duch, duch našeho ducha. Jen proto, že příroda a duch, reálný a ideální moment jsou ve své hloubce identické.

H. J. Störig (překlad K. Šprunk, P. Rezek, M. Petříček)


 
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999

Jedna z nejpopulárnějších knih svého druhu na českém knižním trhu za posledních deset let. Dočkala se již šesti vydání, celkový náklad prodaných výtisků se blíží 100 tisícům kusů. Stala se nepostradatelnou příručkou pro studenty středních a vysokých škol. Kniha podává velice přehledný a na svůj rozsah podrobný popis dějin filosofie od počátků filosofického myšlení v Indii přes antiku, středověkou filosofii až k dnešní době. K českému vydání knihy je zpracována původní bibliografie českých překladů citovaných děl rozšířená a literaturu související s pojednávanou tématikou.

Vázané, rok vydání 1999, 559 stran (ISBN 80-7113-236-5)