Benedikt/Benedictus/Baruch de Spinoza (24. 11. 1632 - 21. 2. 1677)

Nizozemský filosof.


 
Spinoza se narodil v roce 1632 v Amsterodamu. Studoval hebrejštinu a latinu. Spinoza, původem Žid, byl pro svůj kritický postoj vůči židovskému náboženství v roce 1655 z židovské komunity vyloučen. Pracoval jako brusič čoček a až do své smrti žil v ústraní. Spinoza je představitelem novověkého racionalismu. Základní povahou skutečnosti - její substancí - je podle něj to, že je absolutní a sebe sama odůvodňující (causa sui). Tato substance je jediná a věčná, zahrnuje přírodu i ducha, tvořící i stvořené - je tedy i Bohem (deus sive natura, bůh neboli příroda - radikální monismus a panteismus). Má nekonečné množství atributů, které mají své individuální konečné projevy, mody - tvoří tzv. natura naturata, přírodu stvořenou, na rozdíl od substance, jež je natura naturans, přírodou tvořící. Spinoza tak originálně překonává problém Descartova dualismu - vše je projevem téže substance. Lidskému poznání jsou podle něj přístupny pouze dva atributy substance: rozprostraněnost a myšlení (a jejich mody - např. tělo a ideje). Poznání má přitom tři stupně:
  1. smyslové, které vychází z vášní a je plné omylů,
  2. rozumové, které umí seřadit obecné pojmy na základě příčinnosti,
  3. intuitivní, které je schopno jasného vhledu do podstaty věcí.

Intuitivní poznání, které je porozuměním řádu světa (substance je totiž cele determinována), představuje povznesení se nad pouhé vášně - představuje akt svobody.

Spinoza zemřel v roce 1677 v Haagu.

Benedikt/Benedictus/Baruch de Spinoza (Dílo)

Etika, Teologicko-politický traktát, Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu.

H. J. Störig (překlad K. Šprunk, P. Rezek, M. Petříček)


 
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999

Jedna z nejpopulárnějších knih svého druhu na českém knižním trhu za posledních deset let. Dočkala se již šesti vydání, celkový náklad prodaných výtisků se blíží 100 tisícům kusů. Stala se nepostradatelnou příručkou pro studenty středních a vysokých škol. Kniha podává velice přehledný a na svůj rozsah podrobný popis dějin filosofie od počátků filosofického myšlení v Indii přes antiku, středověkou filosofii až k dnešní době. K českému vydání knihy je zpracována původní bibliografie českých překladů citovaných děl rozšířená a literaturu související s pojednávanou tématikou.

Vázané, rok vydání 1999, 559 stran (ISBN 80-7113-236-5)