Christian Freiherr Baron von Wolff (24. 1. 1679 - 9. 4. 1754)

Německý filosof.


 
Wolff se narodil ve slezské Vratislavi. Rodina, z níž pocházel, byla orientována silně luteránsky. Wolff studoval na univerzitě v Jeně, ale habilitoval se na univerzitě v Lipsku v roce 1703. O několik let později se stal na doporučení G. W. Leibnize profesorem matematiky (1707) a poté i filosofie na nedávno založeném vysokém učení v Halle. Zde působil až do roku 1723, kdy byl na nátlak především pietistických teologů nucen odejít. Uchýlil se na univerzitu v Marburgu. V roce 1740 nastoupil na pruský královský trůn Friedrich II. Veliký a díky této změně mohl Wolff opět působit na univerzitě v Halle. Zde také dožil poslední roky svého života. Wolff zemřel roku 1754 v Halle jako jeden z nejuznávanějších německých filosofů tehdejší doby.

Christian Freiherr Baron von Wolff (Dílo)

Wolff vstoupil do dějin německé filosofie prvořadě jako veliký a důkladný systematik, který vtiskl filosofickým úvahám řád a jasné zaměření. Svou filosofickou soustavu poprvé Wolff vyložil v německy psaném a v roce 1720 vydaném spise Vernünftliche Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen auch allen Dingen überhaupt. Podobných spisů uveřejnil Wolff ve dvacátých letech 18. století řadu a byly věnovány lidskému rozumu, společenskému životu, přírodním dějům, zvířatům a rostlinám.

Od roku 1728 začal Wolff uveřejňovat řadu latinských učebnic věnovaných základním filosofickým oborům. První byla Logica, pak Ontologia, Cosmologia (ve které dominuje leibnizovská idea světa jako nejdokonalejšího ze všech možných světů), Psychologia empirica, Psychologia rationalis, Theologia rationalis a další. Celá tato monumentální edice byla zakončena v roce 1750 pojednáním o ekonomice.

M. Hemelík


 
Hemelík Martin: Přehled dějin filosofie v 18. století, VŠE, Praha 1999

Ediční řada Sešity k dějinám filosofie v chronologickém pořadí pokrývá dějiny evropského filosofického myšlení od antických počátků až na konec dvacátého století, čímž umožňuje získat základní orientační přehled a elementární sumu informací o dějinném pohybu tradičního evropského metafyzického filosofování.

Vázané, rok vydání 1999, 84 stran (ISBN 80-7079-970-6)